Usobo - Genç Fikirler Çalıştayı - Tübitak Proje Yarışmaları

Aşağa gitmek

Usobo - Genç Fikirler Çalıştayı - Tübitak Proje Yarışmaları

Mesaj  ozgurseker Bir Ptsi Ağus. 23, 2010 6:07 pm

Usobo

Amaç : Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatı ile ülkemizde, lise öğrencilerinin sosyal bilimlere olan ilgisinin artması, üniversite adaylarının soysal bilimler alanındaki bölümleri tercih oranlarının yükselmesi, toplumun tamamını kuşatan içerikleri ile sosyal bilimlerin toplumsal sorunlara daha gerçekçi ve etkili çözümler üretebilecek hâle gelmesi hedeflenmektedir.

Proje Kategorisi

Tanım : Olimpiyat akademik kurulunun daha önce ilan etmiş olduğu herhangi bir sosyal problemin (proje hazırlama kuralları çerçevesinde disipline edilmiş) çözümüne dair hazırlanmış bir çalışma yapmak.

Amaç : Öğrencilerin sosyal problemlere bilimsel metotlarla çözüm yolları bulmalarını sağlamak ve ilgilerini artırmak.

Proje Alanları
1. Alan: Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe
2. Alan: Edebiyat, Dil
3. Alan: Coğrafya, Tarih ve Siyasal Bilgiler.

Yarışma Aşamaları

1. Aşama : Ön elemeden oluşmaktadır. Bu aşamada proje değerlendirme jürisi, başvuru formuna eklenen proje özetleri (en az 300, en fazla 400 kelime olacak şekilde, Times New Roman fontuyla 12 punto ve 1,5 satır aralığı olarak)ve proje tam metinleri (en az 1200, en fazla 4000 kelime olacak şekilde, Times New Roman fontuyla 12 punto ve 1,5 satır aralığı olarak) üzerinden yapacağı değerlendirme sonucunda 2.aşamaya kalacak projeleri belirler. 2. aşamaya (sergiye-yarı finale) her alandan 20 adet olmak üzere toplam 60 proje davet edilecektir (Bu sayının değiştirilmesi organizasyon heyetinin yetkisindedir.).

2. Aşama : Sergiye (yarı finale) davet edilen projeler 15 Mayıs 2010 Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında sergilenecektir. Jüri heyeti birbirlerinden bağımsız olarak sergilenen proje posterlerini değerlendirecektir. Proje sahiplerinin projelerini özet olarak anlatması ve jürinin sorularını cevaplaması neticesinde jüri puanlarının ortalamasıyla her bir alandan 6 proje 3. aşamaya (finale) kalacaktır. 2. aşamaya gelen adayların proje posterlerini getirmeleri zorunludur. Proje posterlerini getirmeyen adaylar yarışmaya alınmayacaktır.

3. Aşama : Bu aşamada finale kalan yarışmacılar 16 Mayıs 2010 Pazar günü saat 10:00'da juri üyelerine projelerini sunar ve jüri üyelerinin projeyle ilgili eleştiri ve sorularını yanıtlar. Sunum powerpointle yapılacaktır.
1. Aşama Değerlendirme Kriterleri
Sıra Değerlendirme Kriterleri Puan
Değeri
1 Soruna yaklaşım açısından özgünlük 20
2 Düşüncede bilimsellik 20
3 Tutarlılık ve bütünlük 20
4 Açık ve anlaşılır olmak 20
5 Sonuca Ulaşabilme 20
Toplam 100
2. ve 3. Aşama Değerlendirme Kriterleri
Sıra Değerlendirme Kriterleri Puan
Değeri
1 Soruna yaklaşım açısından özgünlük 10
2 Yararlılık ve uygula-nabilirlik 10
3 Düşünce ve uygulamada bilimsellik 10
4 Tutarlılık ve bütünlük 10
5 Açık ve anlaşılır olmak 10
6 Sonuca ulaşabilme 10
7 Kullanılan temel bilgilerin özümsenmesi 10
8 Sunuş 10
9 Sergide ve sunumda sorulan sorulara verilen cevaplar 10
10 Sergide (poster) hazırlamada ve rapor yazmada gösterilen özen 10
Toplam 100

Metin Analiz Kategorisi

Tanım : Önemli düşünürlerin temsil gücü yüksek, seçilmiş metinlerinin analizini yaptırmak.

Amaç : Öğrencileri daha yüksek düzeyli metinlerle yüz yüze getirmek ve aşağıda belirlenen sosyal alanlara ilgisini artırmak.

Yarışma Aşamaları
1. Aşama; Öğrenciler ilan edilen konuyla ilgili bir makale hazırlayarak en geç 1 Mayıs 2010 saat 24:00'a kadar Metin Özeti (en az 300, en fazla 400 kelime olacak şekilde, Times New Roman fontuyla 12 punto, 1,5 satır aralığı) ve Metnin tamamı (en az 1200, en fazla 4000 kelime olacak şekilde, Times New Roman fontuyla 12 punto, 1,5 satır aralığı) online olarak başvuru yapacakları internet sitesine (www.usobo.org) yükleme yapmalıdırlar. Değerlendirme jürisi gönderilen makaleler üzerinden ön eleme yaparak başvuruları sonuçlandırılır ve 2. aşamaya kalan yarışmacılar belirlenir. 2. Aşamaya her bir alan için 20'şer yarışmacı davet edilecektir.
2. Aşama; 16 Mayıs Pazar günü saat 10:00'da başvuru yapılan metin analizi alanıyla ilgili Sözlü Savunma istenecektir. (Örneğin bu kate-gorinin 1.alanından yarışmaya katılan yarış-macıya metin analizi çalışmasıyla sunum yapa-rak, jüri üyelerinin soru ve eleştirilerine yanıt vereceklerdir. Toplam süre 10 Dk. olup sunum yapılacaktır.Sunum süresi toplam süre içinde 7 Dk.'dır.3 Dk. soru cevap şeklinde olacaktır).
Not : Derecelerin belirlenmesinde, Metin Analizi için hazırlanan tam makale metni %60, sözlü savunma %40 ağırlıktadır.
Metin Analizi 2. Aşama Değerlendirme Kriterleri
Sıra Değerlendirme Kriterleri Puan
Değeri
1 Soruna yaklaşım açısından özgünlük 10
2 Düşüncede bilimsellik 10
3 Tutarlılık ve bütünlük 10
4 Açık ve anlaşılır olmak 10
5 Sonuca ulaşabilme 10
6 Kulanılan temel bilgilerin özümsenmesi 20
7 Sunuş (Powerpoint) 10
8 Sözlü Savunma 20

Toplam
100
Forum Kategorisi
Tanım : Kuralına ve usulüne uygun olarak yarışmacıların bir konu üzerinde konuş-ması, fikir ve tezlerini savunmaları teme-line dayanan fikir alışverişidir.

Amaç : Öğrencilerin nitelikli dinleme, tartışma ve problem çözme gibi kabiliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak. Yarışmacıların bir konu etrafında düşüncelerini farklı insanlarla tartışabilme, çevresindekilerin düşüncelerine eleştirel yaklaşıp sorgulayabilme kabiliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak.

Forum Alanları
1. Alan: Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe
2. Alan: Edebiyat, Dil
3. Alan: Coğrafya, Tarih ve Siyasal Bilgiler.

Yarışma Aşamaları

1. Aşama; Öğrenciler ilan edilen konuyla ilgili bir makale hazırlayarak en geç 1 Mayıs 2010 saat 24:00'a kadar en az 1200, en fazla 2000 kelime olacak şekilde, Times New Roman fontuyla 12 punto, 1,5 satır aralığı olarak başvuru yapacakları internet sitesine (www.usobo.org) yükleme yapılmalıdırlar. Değerlendirme jürisi Gönderilen makaleler üzerinden ön eleme yaparak başvuruları sonuç-landırılır ve 2. aşamaya (yarı finale) kalan yarışmacılar belirlenir. 2. Aşamaya her bir alan için 20'şer yarışmacı davet edilecektir.

2. Aşama; Öğrenciler kendi alanlarında 15 Mayıs günü saat 10:30'da, internet sayfasında ilan edilmiş olan sırayla 10'arlı gruplara ayrılarak, alanlarındaki diğer yarışmacılar ve juri heyeti önünde konuyla ilgili yazdıkları makale paralelinde en fazla 5 dakikalık bir konuşma yapacaklar, yine en fazla 5 dakikalık diğer yarışmacıların soru ve eleştirilerini yanıt-layacaklar. Jüri heyeti makale ve konuşmaları değerlendirerek eleme yapacak ve her alandaki her bir grubun ilk 3'e girenleri 3.aşamaya (finale) katılmaya hak kazanacaklardır.

3. Aşama; Bu aşamada, 16 Mayıs 2010 Pazar günü saat 10:00'da aynı alanda yarışan grupların ilk üçe giren (toplam 6 kişi) yarışmacıları finalde yarışırlar. Final forumu, forum yöneticilerinin yarışılan her bir forum konusunun farklı bir yönü ile ilgili yapacağı kısa bir açılış konuşması ile başlar. Bu konuşmadan sonra yarışmacılar, forum yöneticisinin yapmış olduğu konuşma bağlamında kendilerine verilen 5 dakikalık sürede konuşma yapacaklar, yine en fazla 5 dakika içinde diğer yarışmacıların ve jüri üyelerinin eleştiri ve sorularına yanıt vereceklerdir. (Finalistlere cumartesi akşamı aynı konunun farklı üç alt başlığı verilecektir. Final forum konusu juri tarafından seçilecek bu üç alt başlıktan biri olacaktır.)
1. Aşama Değerlendirme Kriterleri
Sıra Değerlendirme Kriterleri Puan
Değeri
1 Soruna yaklaşım açısından özgünlük 20
2 Düşüncede bilimsellik 20
3 Tutarlılık ve bütünlük 20
4 Açık ve anlaşılır olmak 20
5 Sonuca Ulaşabilme 20
Toplam 100
2. ve 3. Aşama Değerlendirme Kriterleri
Sıra Değerlendirme Kriterleri Puan
Değeri
1 Kaynak Taraması 10
2 Konuyu Anlama, Kavrama ve Tanımlama 10
3 Kompozisyon-Bütünlük 15
4 Özgünlük-Orjinalite 20
5 Sunuş-Hitabet 20
6 Soru sorma, Eleştirme ve Eleştirilere / Sorulara Cevap Verebilme 15
7 Zaman Kullanımı 10
Toplam 100

Genç Fikirler Çalıştayı

A) AMAÇ

1. Öğrencileri eğitimde sorunun değil çözümün bir parçası haline getirmek,
2. Geleceğin entelektüel bireylerini yetiştirmek ve onların şimdiden birbirleriyle tanışıp işbirliği yapmasını sağlamak,
3. Öğrencilerin kendi görüşlerini bir topluluk karşısında söyleyebilme yeteneğinin pekişmesine yardımcı olmak,
4. Eğitimin sorunlarına öğrencilerin gözünden bakmak,
5. Öğrencilerin kendi sorunlarına kendilerinin çözüm üretmesini sağlamak,
6. Öğrencilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini çıkartmak ve bu çözüm önerilerinin yetkili kişilere iletilmesine imkân sağlamaktır.

B) ÇALIŞTAY ŞARTLARI

1) Çalıştaya Ortaöğretim öğrencileri katılacaktır.

2) Çalıştaya her okulu temsilen 3 öğrenci ve gerek görülürse 1 öğretmen katılacaktır.

3) Çalıştay konuları:

I. Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde aktif hale getirilmesinde sınıf geçme sistemi ve üniversiteye giriş sisteminin etkisi ve bu sistemlerin yurtdışındaki var olan sistemlerle karşılaştırılması.

II. Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde aktif hale getirilmesinde okul idaresi, rehberlik servisi ve öğretmenlerin etkileri nelerdir ve bu faktörlerin öğrencilerin eğitilmesinde ve sosyalleştirilmesinde izlemesi gereken yollar neler olmalıdır?

III. Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde aktif hale getirilmesine okulun eğitim ortamının ve okullarda bulunan öğrenci topluluklarının katkısı nasıl olmalıdır?

4) Çalıştay 21 – 22 Mayıs 2010 tarihlerinde Özel Ahmet Ulusoy Lisesinde yapılacaktır.

5) Katılımcılara çalıştay boyunca yemek Özel Ahmet Ulusoy Liseleri tarafından sağlanacaktır.

6) Talep eden öğrencilere konaklama imkânları Özel Ahmet Ulusoy Liseleri tarafından sağlanacaktır. Konaklama yeri Özel Ahmet Ulusoy Liseleri Yurdu olacaktır.

7) Yarışmaya katılacak öğrencilerin yol masrafları kendilerine aittir

Cool Çalıştaya katılan her öğrenciye katılım sertifikası verilecektir.

9) Çalıştayda jüri tarafından seçilecek en iyi 5 öğrenciye başarı sertifikası ve hediyeler verilecektir

C) ÇALIŞTAYIN İŞLEYİŞİ

• Çalıştay konularının üçü de üç farklı komiteye dağıtılacak ve ayrı ayrı incelenecektir.

• 2. ve 3. oturumlar bu komitelerin toplantılarına ayrılacaktır.

• 4. oturumda tüm komiteler bir araya gelecek ve çıkartılan raporlar birleştirilecektir. Bu oturumda herkes diğer komitelerin aldığı kararları görme imkânı bulacak ve eğer isterse belli başlıkların değiştirilmesi için teklif sunabilecektir.

• Her okuldan gelecek olan üç öğrenci üç farklı komiteye verilecektir.

• İlk üç oturum üç farklı salonda yapılacaktır.

• Son oturumun yapılacağı salon konferans salonu şeklinde düzenlenecektir. Bu oturumda katılımcılara masa verilmeyecektir.

• Her komitenin çalışma programı diğerleriyle aynı olacak, herkes beraber toplantılara başlayıp, beraber ara verecektir

• Çalıştay zaman çizelgesi ve hazırlık dökümanları sitemizden en kısa zamanda yayınlanacaktır.

Tübitak Proje Yarışması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online başvuru yapılacaktır.

• Proje başvuru formu (Online başvuru yapıldıktan sonra alınacak çıktı)
• Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılarak okul müdürlüğünce onaylanacak, diğeri başvuru formu ekinde, arkasına ad, soyadı ve projenin hangi daldan katıldığı yazılarak gönderilecektir.)
• Proje Planı
• Proje Özeti (bilgisayarla yazılmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir).
• Proje Raporu (bilgisayarla yazılmalıdır).
• Gönderilecek belgelerle birlikte Proje Özeti, Proje Planı ve Proje Raporu Word dosyası olarak CD’ye kaydedilip ilgili Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma bölgelerden başlayıp merkezde son bulan bir sürece tabiidir. Bölge merkezi iller; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir. 12 Bölge Merkezinde TÜBİTAK tarafından bir öğretim üyesi, yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden online başvuru yaptıktan sonra alacakları başvuru formu çıktısı ve diğer istenen belgeleri kendi bölgelerindeki Bölge Koordinatörünün adresine göndere-ceklerdir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir). İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve istenen belgelerin gönderileceği Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Yarışma üç aşamadan oluşmaktadır.

İlk aşamada; Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için ayrı ayrı oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı,Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır. Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecektir.

İkinci aşamada; Bölge Sergisine davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından müla-kata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanacaktır. (Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tara-fından temin edilecektir). Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynak-lanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.
Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda her dalda Finalistler belirlenecektir. Finalist öğrenciler ile danışman öğretmenlerine 500TL para ödülü verilecektir.
Üçüncü aşamada; 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Ankara’ya davet edilecektir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrencilere, danışman öğretmenlerine ve okullarına başarı belgeleri, ayrıca, öğrenciler ve danışman öğretmenlerine para ödülleri verilecektir. Para ödüllerinin miktarı aşağıdaki gibidir.

FİNAL YARIŞMASI DERECELERİ

DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 3.000TL 3.000TL
İKİNCİLİK 2.500TL 2.500TL
ÜÇÜNCÜLÜK 2.000TL 2.000TL
TEŞVİK 1.500TL 1.500TL

Ayrıca, sergilenen projelerin genel değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir. Bu ödülün miktarı 3.500TL’dir.

Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra açıklanacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs yada tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından ödenecektir.

Ankara’da yapılacak Final Yarışmasında dereceye giren adaylar ÖSS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır. Coğrafya dalında derece alacak öğrencilerin, ek puan uygulamasından faydalanabilmeleri için, ÖSYM’nin kararı beklenilmektedir. Çıkacak karara göre hareket edilecektir. (Bkz. 2010 ÖSS Kılavuzu)

ozgurseker
Admin

Mesaj Sayısı : 16
Kayıt tarihi : 13/06/10

Kullanıcı profilini gör http://fikroloji.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz